Introduktionsutbildning

Från och med 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning. Från 1 september 2010 gäller handledartillståndet i fem år. Man behöver alltså inte gå om kursen för att bli handledare för en ny elev.

Utbildningen består av tre moment

1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörningen
3. Trafiksäkerhet

För att din ansökan om handledarbevis ska bli godkänd måste du
-ha fyllt 24 år
-ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B
-ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

För att bli godkänd som handledare vid privat övningskörning för behörighet B, måste både du och din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. En introduktionsutbildning är giltig i fem år.

Ansökan krävs för varje elev

Observera att handledaren måste ansöka om att bli godkänd för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas. Detta görs även i fortsättningen via till exempel e-tjänsten Ansök om handledarskap på www.körkortsportalen.se

Vid godkännandet kontrolleras att den blivande handledaren har gått en introduktionsutbildning någon gång under de senaste fem åren.

Det är handledaren som betraktas som förare vid övningskörningen. Det är därmed handledaren som ansvarar för att eleven uppfyller kraven för den privata övningskörningen.

Ni hittar ytterligare information på www.korkortsportalen.se

©2023 Torslanda Trafikskola |