Introduktionsutbildning

Vid privat övningskörning för behörighet B måste du som handledare gå en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Även eleven behöver gå denna kurs för att din ansökan ska behandlas av transportstyrelsen. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomförs.

Introduktionsutbildningen innehåller:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningens viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

En introduktionsutbildning är minst tre timmar lång. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörning samt vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter genomförd introduktionsutbildning rapporterar vi in till transportstyrelsen att kursen är genomförd. Du måste dock själv ansöka om godkännande om handledarskap. Det gör du lättast via https://etjanst.transportstyrelsen.se/extweb/handledare

Vi har kurser på tisdagar kl: 17.00-20.30, varannan vecka. Kommande kurser hittar du på vår e-handel.
Betalning sker genom e-handeln alt. på plats på kontoret med swish eller kort innan kursen . Kostnad 650:-/pers.
I kursavgiften ingår syntest för eleven och material till handledarna. Vi bjuder även på smörgås, kaffe/te och kaka i pausen!

©2023 Torslanda Trafikskola |